KIK projekt 2016/2017 - Rannikust metsani


Taimkatte kujunemisprotsessiga tutvumine, tavaliste metsa- ja rannataimede tundmaõppimine, taimestiku jagunemine rinneteks, lihtsamate mõõtmiste tegemine. Loodussõbralik käitumine.


31 pilti