KIK projekt 2016/2017 - Siluri ajastu


Paekivi tekkelugu ja selle erimid. Tutvustada settekivi kujunemislugu ja erinevaid pinnavorme looduses, selgitada uuenematu ressursi kaitset.


10 pilti