koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt - Kübassaare:

„TORNIMÄE ÕPILASTE LOODUSALANE TEGUTSEMINE 2014. AASTA SÜGISEL“

Neljapäeval, 16. oktoobril toimub projekti raames õppereis Kübassaare poolsaarele.
Kübassaares on meie teejuhtideks Mustjala Loodusmaja lektorid, kes viivad läbi programmi "Linnud ja loomad".

Õppereisi eesmärgid:

  • *Oma maakonna lähimate olulisemate loodusobjektidega tutvumine (Kübassaare poolsaar).
  • *Kodukoha vaatamisväärsuste tundmine.
  • *Maastiku eripära vaatlus, rannik ja laialeheline mets, taimestiku tundmine
  • *Aastaajale omaste tunnuste leidmine, määramine.

Väljasõit 1.-5. klassi õpilastele 10.40, 6.-9. klassi õpilastele 11.35.

Õppereisil osalevad kõik õpilased.

Jalga kummikud, selga jope- väljasõit toimub ka väikese vihma korral.
Kõik õpilased on koolimajas tagasi 15.30.-ks.

Koolilõuna sööme enne väljasõitu, pikapäevaeine aga pärast väljasõitu.
Tunniplaanis mõningad muudatused!

Reisil on bussijuhiks Tiit Nõu.

Projekti rahastab KIK.