koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt 2015:

"ÕPPEKÄIGUD TORNIMÄE PÕHIKOOLI ÕPILASTELE 2015 AASTAL"

7. oktoobril väljasõit Mustjala Loodusmajja 9.00. Tagasi Tornimäel umbes 15.15 ajal.

I KOOLIASTE- „Õpime metsapuid tundma“- Vilsandi Rahvuspark Loona mõis
Puid kasvab nii metsades, parkides, külades-linnades ja majade õuedes. Programmi käigus õpimegi tundma tähtsamate metsapuude omadusi ja kasutamist, iseloomulikke tunnuseid ja  viljade levimisviise.

II KOOLIASTE-  „Loodusega koos”  Vilsandi Rahvuspark Loona mõis
Külastame ka Mustjala Looduskeskust ja vaatame seal väljapanekuid.
Loodusega koos on õppeprogramm, mille eesmärk on lähendada inimest loodusega, mõtestada looduse rolli inimese jaoks ja tutvustada loodust hoidvaid käitumisjuhiseid. Saaremaa erinevatel kaitsealadel paiknevatel õpperadadel on võimalik tutvuda erinevate koosluste ja loodusväärtusega.

8. oktoobril väljasõit peale 1. tundi 9.35- 15.15
III KOOLIASTE- Igihaljad taimed, Vilsandi RP.  Väljasõit Harilaiule ja matk. Loona mõisa külastus.
Õpetada tundma igihaljaid ja talihaljaid puid, põõsaid, puhmaid, rohttaimi ja samblaid. Organismide elu talvel ja suvel. Meie looduslikud puuliigid ja võõrpuuliigid, nende tunnused.

Kaasa jook, pisut näksimist. Riietu vastavalt ilmale. Loodushariduslike õppeprogrammide läbiviimine toimub õues.
Võtame kaasa koolieine, teed joome Loonal.

Programmide maksumus 3 * 63,30 € =189,90
Bussitransport 250€ + 200 €= 450€


Loodusainete päeva läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.