KIK projekt - Tornimäe Põhikooli õppekäik 2016. aasta kevadel Tallinna loomaaeda zookooli

II kooliaste - "Vesi kui elukeskkond"


20 pilti