KIK projekt - Tornimäe Põhikooli õppekäik 2016. aasta kevadel Tallinna loomaaeda zookooli

III kooliaste - "Selgroogsete loomade paljunemine ja areng"


8 pilti