koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt - TPK õppekäik 2016 -
TORNIMÄE PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIK 2016


Projekti eesmärk:
*Suurendada õpilaste teadmisi loomade elukeskkonna tundmisel.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid:
1)Õpilane oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi.
2)Õpilane rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit.

Projekti käigus läbiviidavad tegevused:
I kooliaste osaleb tunnis "Loomaaed- erinevad elukeskkonnad". Pildigalerii >>
II kooliaste osaleb tunnis "Vesi kui elukeskkond". Pildigalerii >>
III kooliaste osaleb tunnis "Selgroogsete loomade paljunemine ja areng". Pildigalerii >>

 

Projekti rahastab KIK