koolihoone
logo
Pöide Kool
 

 

 

KIK projekt - TPK õppekäigud 2016_2017 -
TORNIMÄE PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIGUD 2016/2017 õppeaastal

Projekti eesmärk: Tornimäe Põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2016 aasta sügisel

Mustjala looduskeskuse õppeprogrammid I - III kooliastme õpilastele ja Vilsandi rahvuspargi külastus.

LÄBITAVAD PROGRAMMID

I kooliaste - Loodusega koos

Inimtegevus ja selle mõju loodusele. Looduskaitse Eestis. Kaitsealad ja kaitstavad loodusobjektid. Igaüheõiguse põhimõtted ja säästlikkuse sõnum.
Pildigalerii >>

II kooliaste - Rannikust metsani OLEMAS

Taimkatte kujunemisprotsessiga tutvumine, tavaliste metsa- ja rannataimede tundmaõppimine, taimestiku jagunemine rinneteks, lihtsamate mõõtmiste tegemine. Loodussõbralik käitumine.
Pildigalerii >>

III kooliaste - Planeet maa - Siluri ajastu

Paekivi tekkelugu ja selle erimid. Tutvustada settekivi kujunemislugu ja erinevaid pinnavorme looduses, selgitada uuenematu ressursi kaitset.
Pildigalerii >>


2017 aasta kevadel

Eesti Ornitoloogiaühingu õppeprogrammid I- III kooliastme õpilastele.

„Linnuhommik” - 2 õppekäiku.
Pildigalerii >>

„Öise eluviisiga linnud” - 1 õppekäik.
Pildigalerii >>


Õpituba teemal „Põnevaid seike lindude elust. Kohastumused erinevates elukeskkondades.” Kõikidele õpilastele.
Pildigalerii >>

 

Projekti rahastab KIK

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE