koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt - TPK õppekäigud 2016_2017 -
TORNIMÄE PÕHIKOOLI ÕPPEKÄIGUD 2016/2017 õppeaastal

Projekti eesmärk: Tornimäe Põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2016 aasta sügisel

Mustjala looduskeskuse õppeprogrammid I - III kooliastme õpilastele ja Vilsandi rahvuspargi külastus.

LÄBITAVAD PROGRAMMID

I kooliaste - Loodusega koos

Inimtegevus ja selle mõju loodusele. Looduskaitse Eestis. Kaitsealad ja kaitstavad loodusobjektid. Igaüheõiguse põhimõtted ja säästlikkuse sõnum.
Pildigalerii >>

II kooliaste - Rannikust metsani OLEMAS

Taimkatte kujunemisprotsessiga tutvumine, tavaliste metsa- ja rannataimede tundmaõppimine, taimestiku jagunemine rinneteks, lihtsamate mõõtmiste tegemine. Loodussõbralik käitumine.
Pildigalerii >>

III kooliaste - Planeet maa - Siluri ajastu

Paekivi tekkelugu ja selle erimid. Tutvustada settekivi kujunemislugu ja erinevaid pinnavorme looduses, selgitada uuenematu ressursi kaitset.
Pildigalerii >>


2017 aasta kevadel

Eesti Ornitoloogiaühingu õppeprogrammid I- III kooliastme õpilastele.

„Linnuhommik” - 2 õppekäiku.
Pildigalerii >>

„Öise eluviisiga linnud” - 1 õppekäik.
Pildigalerii >>


Õpituba teemal „Põnevaid seike lindude elust. Kohastumused erinevates elukeskkondades.” Kõikidele õpilastele.
Pildigalerii >>

 

Projekti rahastab KIK