KIK
logo
Loodusharidus Tornimäel

 

 

 PROJEKT „LOODUSHARIDUSLIK TEGEVUS TORNIMÄE PÕHIKOOLIS“

Tornimäe Põhikool sai positiivse vastuse keskkonnahariduslikule projektile „Loodushariduslik tegevus Tornimäe Põhikoolis“, mida rahastab KIK - Keskonnainvesteeringute Keskus >>

Projekti kirjutamise mõte sai alguse sügisesest lastevanemate koolitusjärgsest kohtumisest, kus vanemad soovisid, et lapsed saaksid suvel minna kohalikku laagrisse. Selleks saigi otsitud mõtteid, ideid ja kirjutatud käimasolev projekt.

Projekti eesmärk:
1. Teadvustada, kinnistada õpilastele loodushoiu, tervislike eluviiside ja säästlikkuse põhimõtteid

2. Korrastada ja hooldada Tornimäe kooli koolimetskonna territoorium ja Kübassaare laagribaas.

3. Matkaraja mahamärkimine, taimeliike tutvustav teave, sildistamine.

4. Kasutada efektiivsemalt olemasolevat Kübassaare laagribaasi nii õuesõppel olles kui vabal ajal.

5. Kaasata laagrisse Tornimäe Põhikooli õpilased ja noored, kes elavad Pöide vallas, kuid õpivad naaberkoolides.

6. Järjepidev loodusalane ja tervist edendav teavitustegevus 2010/ 2011 õppeaastal.

7. Töölehtede kogumiku koostamine.

Projekt haarab 2010/2011 õppeaastat ja läbiviidavad üritused on:
looduslaager - 1tk,
õuesõppepäevad - 2 tk,
õppekäigud , esitlused (raamatute esitlused),
ettekanded (uurimustööd),
õppeekskursioon - 1tk

Esimene üritus toimus 09. - 14. augustini Pöide vallas elavatele noortele. Selleks oli praktiline õuesõppe ja keskkonnateadlikuse laager Tornimäe - Aasa - Sitme - Kübassaare.

Kõik selle õppeaasta üritused, mis algasid laagriga ja kestavad läbi terve järgneva õppeaasta, ei saa teoks ilma meeskonnata. Tahan tänada kõiki kaasaaitajaid, selleks olid ja on meie kooli õpetajad ja mitmed vallaelanikud. Et kõik head mõtted teoks saaksid, on vaja neid jagada ja teha koostööd.

Eriline tänu kuulub laagris osalenud vabatahtlikutele Kaarinile, Lilianile, Liisile ja Laurale.

Isiklikult on olnud ääretult huvitav ja põnev seda kõike korraldada ja teha.

Projektijuht Anneli Leis

 

       TEATED

Nädala MENÜÜ

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE