KIK
logo
Loodusharidus Tornimäel

 

 

Projekti „Loodushariduslik tegevus tornimäe põhikoolis“
TEGEVUSKAVA – TULEMUSTE KIRJELDAMINE sept.- dets. 2010

 • 9.- 14 august suvine looduslaager Tornimäe- Aasa- Sitme- Kübassaare.

  Tegevused: Kooli metskonna hooldus (Aasal), Kübassaare laagriplatsi korrastamine, linnu- ja loodusvaatlused. Laialehelise metsakoosluse tutvustamine.

Tulemused:
*Korrastatud, niidetud (suurest umbrohust ) koolimets. Koolimetsa ehitatud istumiskoht (võimalus pidada õuesõppetunde).

*Kübassaare laagribaasi hooldamine. Ehitatud lisaks kiik. Kuivanud okste st metsa puhastamine, Kübassaare laagribaasi ja õpperaja korrastamine mere äärde, prügi koristamine.

*Kohalike vaatamisväärsuste ja võimaluste kasutamine- linnuvaatlustorn, Anikaitse pank, Kübassaare laialehelise metsakoosluse tundmaõppimine.

*Ujumiososkuse parandamine. Ohutu käitumise õpetamine kaldal ja vees.

*Putukate ja lindude parem tundmine.

Töö tehtud koos lastega

 • 17. sept. Kooli aulas - laagrimeenutused (piltide vaatamine- Power Point esitlus), laagris korjatud taimede määramine ja herbaarlehtede valmistamine. Laagris püütud putukate ja mardikate määramine ja kogu valmistamine. Mikroskoobi abil taimerakkude ja putukate tiivaehituse uurimine.

Tulemused:
Taimede ja putukate määramine, tundmaõppimine, herbaarlehtede valmistamine. Näituse ettevalmistamine Pöide valla päevadeks.

 • 27.sept. Õuesõppepäev.

Õuesõppepäeva eesmärgid:
*Ärgitada loodusehuvilisi õpilasi uurima huvitavaid loodusnähtusi. Propageerida uurimustööde alustamist (eriti 8. kl. , kuid tekitada huvi kõikidel õpilastel).

*Silmaringi ja teadmiste laiendamine.

*Rabataimede tutvustamine, tundmaõppimine.

*Madalsoo- kaasiku, siirdesoo- kaasiku, rabamänniku tutvustus.

*Linnuvaatlused binokliga, võimalusel fotografeerimine.

*Koostöö süvendamine õpetajate ja kogu kooli õpilaste vahel.

*Propageerida puhast elukeskkonda ja tervislikke eluviise.

*Oskus leida, näha ja märgata looduses head ja halba (võimalusel fotografeerida, võimaluse puudumisel kirjeldada, mida märkasid).

*Kiirviktoriin - osalevad kõik õpilased.

*Maastikumäng

Tulemused:
Loodusteadmiste andmine looduslikus keskkonnas. Rabataimede tundmaõppimine. Käitumisoskus looduses. Õppeainete integreerimine. Vaatlustornides looduse jälgimine (binoklite kasutam.). Õpitud ja taasmeenutatud teadmiste kasutamine maastikumängul.

 

 • 22. -25. sept. Putukakogu ja herbaarlehtede näitus Pöide valla päevadel Tornimäe kultuurimajas.

 • Sept. - Loodusring Kahtla laiul. Jalgrattamatk.

 • Sept.- okt.- Fenoloogilised vaatlused- õpetajate juhendamisel.

 • 13.nov. Linnuvaatlus Väikese Väina tammil. Filmimine, fotografeerimine.

 • Nov.- dets. Linnumajade valmistamine (8.kl.)

 • Nov.- dets. Fenoloogilised vaatlused.

 • Dets. - Lindude toidumajade paigaldamine puudele. Lindude pidev toitmine. Lindude jälgimine, fotografeerimine, filmimine

 • Dets.- Looduslikust materjalist jõulukaunistustuste valmistamine.

 • 17. dets. Pöide Terviserajal puude ehtimine looduslike ehetega.

 • 22. dets. Loodusteemaliste raamatute ja teatmeteoste näitus – tutvustus.