KIK
logo
Loodusharidus Tornimäel

 

 

Projekti „Loodushariduslik tegevus tornimäe põhikoolis“
TEGEVUSKAVA – TULEMUSTE KIRJELDAMINE sept.- dets. 2010

 • 9.- 14 august suvine looduslaager Tornimäe- Aasa- Sitme- Kübassaare.

  Tegevused: Kooli metskonna hooldus (Aasal), Kübassaare laagriplatsi korrastamine, linnu- ja loodusvaatlused. Laialehelise metsakoosluse tutvustamine.

Tulemused:
*Korrastatud, niidetud (suurest umbrohust ) koolimets. Koolimetsa ehitatud istumiskoht (võimalus pidada õuesõppetunde).

*Kübassaare laagribaasi hooldamine. Ehitatud lisaks kiik. Kuivanud okste st metsa puhastamine, Kübassaare laagribaasi ja õpperaja korrastamine mere äärde, prügi koristamine.

*Kohalike vaatamisväärsuste ja võimaluste kasutamine- linnuvaatlustorn, Anikaitse pank, Kübassaare laialehelise metsakoosluse tundmaõppimine.

*Ujumiososkuse parandamine. Ohutu käitumise õpetamine kaldal ja vees.

*Putukate ja lindude parem tundmine.

Töö tehtud koos lastega

 • 17. sept. Kooli aulas - laagrimeenutused (piltide vaatamine- Power Point esitlus), laagris korjatud taimede määramine ja herbaarlehtede valmistamine. Laagris püütud putukate ja mardikate määramine ja kogu valmistamine. Mikroskoobi abil taimerakkude ja putukate tiivaehituse uurimine.

Tulemused:
Taimede ja putukate määramine, tundmaõppimine, herbaarlehtede valmistamine. Näituse ettevalmistamine Pöide valla päevadeks.

 • 27.sept. Õuesõppepäev.

Õuesõppepäeva eesmärgid:
*Ärgitada loodusehuvilisi õpilasi uurima huvitavaid loodusnähtusi. Propageerida uurimustööde alustamist (eriti 8. kl. , kuid tekitada huvi kõikidel õpilastel).

*Silmaringi ja teadmiste laiendamine.

*Rabataimede tutvustamine, tundmaõppimine.

*Madalsoo- kaasiku, siirdesoo- kaasiku, rabamänniku tutvustus.

*Linnuvaatlused binokliga, võimalusel fotografeerimine.

*Koostöö süvendamine õpetajate ja kogu kooli õpilaste vahel.

*Propageerida puhast elukeskkonda ja tervislikke eluviise.

*Oskus leida, näha ja märgata looduses head ja halba (võimalusel fotografeerida, võimaluse puudumisel kirjeldada, mida märkasid).

*Kiirviktoriin - osalevad kõik õpilased.

*Maastikumäng

Tulemused:
Loodusteadmiste andmine looduslikus keskkonnas. Rabataimede tundmaõppimine. Käitumisoskus looduses. Õppeainete integreerimine. Vaatlustornides looduse jälgimine (binoklite kasutam.). Õpitud ja taasmeenutatud teadmiste kasutamine maastikumängul.

 

 • 22. -25. sept. Putukakogu ja herbaarlehtede näitus Pöide valla päevadel Tornimäe kultuurimajas.

 • Sept. - Loodusring Kahtla laiul. Jalgrattamatk.

 • Sept.- okt.- Fenoloogilised vaatlused- õpetajate juhendamisel.

 • 13.nov. Linnuvaatlus Väikese Väina tammil. Filmimine, fotografeerimine.

 • Nov.- dets. Linnumajade valmistamine (8.kl.)

 • Nov.- dets. Fenoloogilised vaatlused.

 • Dets. - Lindude toidumajade paigaldamine puudele. Lindude pidev toitmine. Lindude jälgimine, fotografeerimine, filmimine

 • Dets.- Looduslikust materjalist jõulukaunistustuste valmistamine.

 • 17. dets. Pöide Terviserajal puude ehtimine looduslike ehetega.

 • 22. dets. Loodusteemaliste raamatute ja teatmeteoste näitus – tutvustus.

 

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE