koolihoone
logo
Pöide Kool
 

 


 

Õppenõukogud 2022/23 õ.-a

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Vastutav isik

15.9.22

1. ÕN sekretäri valimine
2. Kooli arengukava lugemine ja täiendusettepanekute tegemine

ÕN esimees

10.11.22

1. Kooli arengukava 
2. HEV õpilaste edasijõudmine.

ÕN esimees
HEVKO

08.2.23

1. Üleminekueksamid  7. ja 8. klassil
2. Õpihuvi 

ÕN esimees

09.6.23

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. 2023/24 õa eesmärgid

ÕN esimees

14.6.23

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine

ÕN esimees

28.8.23

1. Õppe- ja asvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

ÕN esimees

 

 

       TEATED

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE