koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Õppenõukogud 2019/20 õ.-a

 Korralise õppenõukogu toimumise aeg

 Õppenõukogu tegevus

 Vastutav isik

23.09.19

  1. ÕN sekretäri valimine
  2. Kooli kodukord

ÕN esimees

16.10.19

  1. Kooli põhimäärus
  2. Põhikooli lõpueksamid
  3. HEV õpilased

ÕN esimees
HEV õppe koordinaator

05.06.20

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2. 2020/21 õa eesmärgid

ÕN esimees

11.06.20

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamine

ÕN esimees

26.08.20

1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

ÕN esimees