koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Õppenõukogud 2021/22 õ.-a

 Korralise õppenõukogu toimumise aeg

 Õppenõukogu tegevus

 Vastutav isik

15.09.21

  1. ÕN sekretäri valimine
  2. Kooli arengukava lugemine ja täiendusettepanekute tegemine

ÕN esimees

10.11.21

  1. Kooli arengukava  2. HEV õpilaste edasijõudmine.

ÕN esimees
HEV õppe koordinaator

08.02.22

  1. Kooli arengukava 
  2. Õpihuvi 

ÕN esimees

10.06.22

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 2. 2022/23 õa eesmärgid

ÕN esimees

15.06.22

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
  2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine

ÕN esimees

26.08.22

  1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
  2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

ÕN esimees