koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Õppenõukogud 2017/18 õ.-a

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Vastutav isik

12.09.17

1. ÕN sekretäri valimine
2. Kooli arengukava lugemine ja täiendusettepanekute tegemine

ÕN esimees

10.10.17

1. Kooli arengukava
2. HEV õpilaste edasijõudmine.

ÕN esimees
HEV õppe koordinaator

11.01.18

1. Kooli õppekava täiendused
2. Kooli hindamisjuhendi täiendamine
3. Ametijuhendid

ÕN esimees

11.06.18

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. 2018/19 õa eesmärgid

ÕN esimees

15.06.18

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine

ÕN esimees

26.08.18

1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine

ÕN esimees

 

ÕPETAJATE KORRAPIDAMINE JA PPR TÖÖ

Esmaspäev                  Ülle, Kati                                                       PPR    Marju    
Teisipäev                     Kaidi, Margot                                                PPR     Külli
Kolmapäev                  Margot, Raivo                                               PPR     Külli/Marju
Neljapäev                    Kaidi, Gerri                                                   PPR     Külli
Reede                         Tiina, Tiina                                                     PPR     Marju

Anneli             08.-12.jaan      05.-09.veebr    12.-16.märts    09.-13.apr       14.-18.mai
Signe               15.-19.jaan      12.-16.veebr    19.-23.märts    16.-20.apr       21.-25.mai
Marju              22.-26.jaan      19.-23.veebr    26.-29.märts    30.-04.mai       28.-01.juuni