koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Meie õpetajad

1. septembril 2022. a.

Raili Nõgudirektor

  direktor
     
Signe Bachman algõpetus, PPR õpetaja I ja II klassi juhataja
Külli Reinart algõpetus, käsitöö ja kodundus, HEVKO,
kokandusring
III klassi juhataja
Tiina Ruus ajalugu, geograafia, loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus, loodusring
V klassi juhataja
Tiina Sünter muusikaõpetus, mudilaskoor,
ansambel, solistid, huvijuht
VI-VII klassi juhataja
Margo Rüütel kehaline kasvatus, spordiringid VIII klassi juhataja
Kaidi Rannaäär matemaatika, füüsika IX klassi juhataja
Kati Leinaru inglise keel  
Inara Tougjasa kunstiõpetus, kunstiring  
Monika Saarkoppel vene keel  
Ada Tuulik eesti keel, kirjandus, PPR õpetaja  
Heli Maajärv keemia, inimeseõpetus, bioloogia,
loodusõpetus
 
Gerri Grünberg töö- ja tehnoloogiaõpetus,
puutööring, robootika
Kristina Rannaäär pikapäevarühma õpetaja
Kaisa Valk pikapäevarühma õpetaja
Raivo Reinart arvutiõpetus, IT tugi  
Airika Pening eripedagoog  
Signe Roos sotsiaalpedagoog  
Kai Reinart Kodutütred juhendaja  
Kristjan Rannaäär Noored Kotkad juhendaja

 

Ainetundide konsultatsioonid toimuvad kokkuleppel õpetajaga