koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Meie õpetajad

1. septembril 2020. a.

Raili Nõgudirektor

õppealajuhataja, majandusjuhataja direktor
Külli Reinart algõpetus, käsitöö ja kodundus,
kokandusring
I ja V klassi juhataja
Signe Bachman algõpetus II ja III klassi juhataja
Anneli Leis algõpetus, huvijuht IV klassi juhataja
Kati Leinaru inglise keel VI klassi juhataja
Kaidi Rannaäär matemaatika, füüsika VII klassi juhataja
Margo Rüütel kehaline kasvatus,
spordiringid
VIII klassi juhataja
Tiina Ruus ajalugu, geograafia, loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus
IX klassi juhataja
Ada Tuulik eesti keel, kirjandus
Katrin Vaher kunstiõpetus, kunstiring  
Inara Tougjasa vene keel
Heli Maajärv keemia, inimeseõpetus
Margot Ansper bioloogia
Tiina Sünter muusikaõpetus,
ansambel, solistid
Gerri Grünberg töö- ja tehnoloogiaõpetus,
puutööring, robootika
Raivo Reinart arvutiõpetus, IT tugi  

Monika Pulk

noorem-eripedagoog  
Taidi Bluum sotsiaalpedagoog  
Õie Pärtel kandlering  
Kai Reinart Kodutütred juhendaja  
Kristjan Rannaäär Noored Kotkad juhendaja