koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 


 

Meie õpetajad

1. septembril 2021. a.

Raili Nõgudirektor

  direktor
     
Signe Bachman algõpetus, PPR kasvataja I ja IV klassi juhataja
Külli Reinart algõpetus, käsitöö ja kodundus, PPR kasvataja,
kokandusring
II klassi juhataja
Tiina Sünter muusikaõpetus, mudilaskoor,
ansambel, solistid, bändikool, huvijuht
V-VI klassi juhataja
Kati Leinaru inglise keel VII klassi juhataja
Kaidi Rannaäär matemaatika, füüsika VIII klassi juhataja
Margo Rüütel kehaline kasvatus,
spordiringid
IX klassi juhataja
Anneli Leis loodusõpetus, huvijuht  
Inara Tougjasa kunstiõpetus, kunstiring  
Monika Saarkoppel vene keel  
Ada Tuulik eesti keel, kirjandus, PPR kasvataja  
Tiina Ruus ajalugu, geograafia, loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus, loodusring
 
Margot Ansper bioloogia
Heli Maajärv keemia, inimeseõpetus  
Riina Linde HEVKO, PPR kasvataja
Anne Keerd rahvatants
Gerri Grünberg töö- ja tehnoloogiaõpetus,
puutööring, robootika
Monika Pulk noorem-eripedagoog
Õie Pärtel kandlering
Raivo Reinart arvutiõpetus, IT tugi  
Taidi Bluum sotsiaalpedagoog  
Kai Reinart Kodutütred juhendaja  
Kristjan Rannaäär Noored Kotkad juhendaja