koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt 2015:

LOODUSHARIDUSLIK ÕPE TORNIMÄE PÕHIKOOLIS 2015. AASTAL

PROJEKTI EESMÄRGID:
* Läbi aktiivõppe kinnistada Tornimäe Põhikooli õpilaste loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi.
* Suurendada keskkonnateadlikkust oma kodukoha bioloogilise mitmekesisuse tundmaõppimisel.
* Süvendada õpilastele teadmisi säästva tarbimise kohta.
* Tutvuda, saada teadmisi 2015. a. linnust, loomast, puust .
* Harjutada õpilasi koostama ja ette kandma uuringuid.

PROJEKTI TEGEVUSED:
Jaanuar - Loodusainete päev. Õpitoad, muuseumitund- slaidprogramm „2015.aasta loom, lind, puu” (lektor Saaremaa Muuseumi vanemteadur Sirje Azarov). Vt. kava >>
Pildigalerii >>

Veebruar - Mustajala looduskeskuse õppeprogramm "Õpime metsapuid tundma" Tornimäe Põhikoolis I-III kooliastmele.
Pildigalerii >>

Märts - Lindudele pesakastide valmistamine ja puudele paigaldamine Pöide vallas.
Pildigalerii >>

Aprill - Loodusainete nädal  "Bioloogiline mitmekesisus" (lektor Saaremaa Muuseumi vanemteadur Sirje Azarov).
Vt. kava >>

Mai - *Õpituba Koplimäe Mahetalus "Kohaliku ressursi jätkusuutlik kasutamine" I, II ja III kooliastme õpilastele tutvustatakse kevadisi talu- ja põllutöid. (Säästva tarbimisoskuse kujundamine)
Pildigalerii >>

*Algklasside loodusavastuspäev "Elurikkus minu kodukohas", algklasside uurimustööde ettekanded.
Osalemine Saaremaa algklasside teaduspäeval SÜG-s.
Pildigalerii >>

September - *Õppeprogrammid "Raba, kui elukeskkond" ja "Sääsetõrjevahendi valmistamine" I- III kooliaste. (Säästva tarbimisoskuse kujundamine). Vt. kava >>
PILDIGALERIID: sääsetõrjevahendi valmistamisest>> ja õppekäigust Koigi rabasse>>

*Õpituba Jaani-Enno talus  „Sügistööd talu õunapuuaias”. I, II ja III kooliastme õpilastele tutvustatakse sügisesi talu- ja põllutöid. (Kohaliku resursi jätkusuutlik kasutamine). Vt. kava >>.
PILDIGALERIID õppekäigust talu õunapuuaeda: 1.- 4. klass >> ja 5.- 9. klass>>

Oktoober - *Õpituba Koplimäe mahetalus   „Kohaliku ressursi jätkusuutlik kasutamine”
Vt. kava >>

PILDIGALERIID õpitubadest: 1.- 4. klass >> ja 5.- 9. klass>>Projektijuht Anneli Leis

Projekti rahastab KIK